Financiën»

Beleg in een avontuur

18 maart 2010

Mede eigenaar worden op één van onze schepen kan voor € 175.000 (per 1/16e eigendomsdeel), of een veelvoud daarvan. U wordt dan juridisch gezien aandeelhouder in de vennootschap die het betreffende schip in eigendom heeft. Die vennootschap exploiteert uw schip op commerciëel renderende wijze. Sally Lightfoot zal het dagelijkse werk wat dit betreft verrichten namens de vennootschap. Door een combinatie van mede eigendom, verhuur en een status als Commercial Cruising Vessel onder Nederlandse vlag, realiseren wij voor aanzienlijke kostenbesparingen, zowel tijdens de bouw als tijdens de exploitatie. 

De eigenaren brengen gezamenlijk een bedrag van € 2,8 miljoen bijeen. Dat komt overeen met een bedrag van € 175.000 per 1/16e eigendomsdeel. Het restant van de realisatiekosten wordt gefinancierd met een bancaire lening. In dat kader stellen de eigenaren zich borg voor de betaling van de rente en aflossing. De financierende bank zal het collectief van eigenaren daarom voor de bouwopdracht op kredietwaardigheid willen toetsen.

Zodra wij van de Belastingdienst duidelijkheid krijgen over uw fiscale behandeling zal deze worden opgenomen in een overeenkomst. Tot dat moment moeten wij een slag om de arm houden over een mogelijk voor u gunstig belastingregime.

In de jaren dat u eigenaar bent, bent u tegelijk ondernemer. U draagt bij aan de exploitatie inkomsten door uw vergoeding voor eigen gebruik. Het rendement op uw investering zit financieel gezien in uw winstaandeel. De keerzijde van de medaille is dat u het risico loopt dat u, als de huurinkomsten eens een jaar tegenvallen, naar rato zult moeten bijstorten in het exploitatietekort.

Bij het opstellen van het exploitatiebudget hebben we conservatief begroot op basis van ons marktonderzoek en op basis van de ervaringen van de verschillende bij Sally Lightfoot betrokkenen. Op basis daarvan hebben wij gefundeerde aannames gedaan over inzetbaarheid van uw schip voor eigen gebruik en verhuur. Voorzichtigheidshalve gaan wij uit van een gelijke verdeling tussen de huurinkomsten en de totale vergoeding voor eigen gebruik.

Voor een eigendomsdeel van 1/16e komt die vergoeding per jaar op € 28.000. Als alle eigenarenvergoedingen bij het totaal aan huurinkomsten worden opgeteld, en dit wordt afgezet tegen de totale operationele kosten, voorzien wij een winst waardoor jaarlijks per 1/16e deel een bescheiden bedrag kan worden uitgekeerd.

Geïnteresseerd: neem contact met ons op, dan maken wij graag een afspraak om e.e.a. nader persoonlijk toe te lichten. Na afloop van onze toelichting, krijgt u van ons een investeringsmemo waarin alle details rond uw mogelijke kapitaaldeelname in zijn uitgewerkt.