Financiën»

Kostenoverzicht

17 maart 2010

Hieronder volgt een globaal overzicht van het totale kostenpakket voor deelname voor 1/16e deel.

INKOMSTEN EN KOSTEN

 

 

 

Wat

Begin

Tijdens

Einde

Cash

150.000

 

 

(1/16e aandeel in exploitatiekosten)

 

(55.000)

 

Eigen bijdrage

 

28.000

 

Huurinkomsten per 1/16e deel

 

28.000

 

Winstaandeel

 

p.m.

 

Verkoopopbrengst (netto)

 

 

p.m.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder inkomsten uit verhuur zou u voor 1/16e meebetalen aan de operationele kosten. Door de combinatie van eigen gebruik en verhuur, op evenredige basis, komt uw jaarlijkse vergoeding voor eigen gebruik op € 28.000. Afhankelijk van de exploitatieresultaten kunnen uw jaarlijkse eigenaarslasten hoger of lager uitvallen.

Wij zijn bij onze berekeningen uitgegaan van vele aannames die weer gebaseerd zijn op ervaring en marktonderzoek. Wij kunnen de gepresenteerde cijfers helaas niet garanderen. Wat we wel kunnen garanderen is dat op basis van de cijfers heel wat tegenvallers in de exploitatie kunnen zitten, voordat uw jaarlijkse eigenarenlasten vergelijkbaar worden met de kosten van privé bezit van een veel kleiner jacht.