Financiën»

Kostenvergelijking privé jachtbezit

16 maart 2010

Het vergelijken van eigen jachtbezit met de eigendom van een aandeel in een expeditieschip van Sally Lightfoot, is eigenlijk het vergelijken van appels met peren, of liever van appels met watermeloenen. Met eenzelfde investering koopt u een substantieel kleiner jacht, zonder alle elders genoemde voordelen.

In bijgaande tabel worden de financiële aspecten van privé bezit van een jacht van 15 meter afgezet tegen de eigendom van 1/16e deel van bijvoorbeeld de 33 meter lange Long Tall Sally, het eerste op te leveren expeditieschip. 

Een mogelijk fiscaal voordeel is nog niet in de cijfers verdisconteerd. Wij zijn daarover namelijk nog in overleg met de belastingdienst. Naar wij hopen leidt dat ertoe dat de eigenaren een gedeelte van hun investering versneld mogen afschrijven. Daardoor zou de afschrijving uit de jaarlijkse kosten vervallen en mogelijk zou zelfs een gedeelte van de investering vervroegd vrijvallen.

De kosten en inkomsten zijn gebaseerd op in de markt gangbare uitgangspunten. Helaas kunnen we die niet garanderen. Wat we u wel kunnen garanderen is dat u bij lange na niet in de buurt komt van de kosten van privé jachtbezit, zelfs niet bij aanzienlijke tegenvallers in de exploitatie.

 

 

EIGEN JACHT

LONG TALL SALLY

VOORAF Investering 500.000 400.000
  Cash in 150.000 150.000
  Financiering 350.000 Borg financiering
JAARLASTEN Rente 18.000 12.000
  Aflossing 20.000 15.500
  Running 25.000 27.750
  Subtotaal 63.000 55.250
  Afschrijving 25.000  20.000
  Totaal 88.000 75.250
  Huurinkomsten   28.000
  Winstdeel     p.m.
TOTAAL   88.000 47.250