Media

LTS in Supersail World

21 september 2009

Het Long Tall Sally project, met de daarbij betrokken partijen, wordt behandeld in de bij het toonaangevende Britse zeilblad Yachting World, horende Supersail World. Ook de achterliggende gedachte en het nieuwe mede-eigenaars concept krijgen aandacht.
We kunnen het niet genoeg benaderen: ‘Long Tall Sally is geen megajacht, gewoon een degelijk, mooi en zeewaardig jacht voor deeltijdvertrekkers

lees verder

Deelgeno(o)t

3 september 2009

Het oude credo “één man, één schip” is aan verjonging toe, zeker in het licht van de huidige financiële crisis. Het besef groeit dat jachtbezit anders en met name goedkoper kan; door een schip te delen. En dat levert meer op dan kostenbesparing alleen. Nautique inventariseerde daarom de mogelijkheden, van “timeshare” tot “fractioneel eigendom”.
Lees het

lees verder

Long Tall Sally in Zeilen

29 april 2009

In het mei nummer van Zeilen staat Deeltijdvertrekken met Long Tall Sally, een reportage over het Long Tall Sally project. Aan tafel in de ontwerpstudio van Dijkstra & Partners, komen de bij het project betrokkenen beurtelings aan het woord om hun bijdrage en visie over concept, ontwerp en uitwerking toe te lichten. Belangrijkste boodschap: een robuust maar comfortabel schip

lees verder

Sally nieuwe stijl

9 december 2008

Na bijna vijf jaar met zijn gezin te hebben gezeild langs de oostkust van Afrika, is Edo Ankum van Sally Lightfoot weer terug aan de wal. Momenteel bereid hij nieuwe zeilavonturen voor. Met een aantal mede eigenaren ontwikkelt hij het zeilexpeditiejacht Long Tall Sally. De 33 meter lange aluminium tweemaster zal met haar bemanning en

lees verder